Huisregels

 • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Originele legitimatie is verplicht. Bij overtreding wordt men verwijderd van het festivalterrein.
 • Op het terrein van Badpop zijn (steek, slag of schiet) wapens verboden.
 • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Glas (in welke vorm dan ook) is verboden op het terrein van Badpop.
 • Er mogen geen meegenomen dranken het terrein op.
 • Bij vernieling van eigendommen van de Stichting Badpop of samenwerkende organisatie/bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.
 • Geen enkele vorm van handel is toegestaan op het terrein van Badpop.
 • Op het terrein van Badpop worden geen (huis)dieren toegelaten.
 • Racistische uitingen, in welke vorm dan ook, zijn verboden.
 • Medewerkers van de beveiliging van Badpop hebben het recht om bij de entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, u te fouilleren en uw tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kunt u van het terrein van Badpop verwijderd worden.
 • Het festivalterrein is van 17.30 uur tot 02.00 uur toegankelijk voor publiek. 01.00 uur einde live muziek. 01.30 uur bar dicht. Bezoekers mogen het terrein vanaf 22.00 uur weer verlaten, noodgevallen uitgezonderd uiteraard.
 • TIP : Draag oordoppen! Informatie over het voorkomen van gehoorschade vind je hier: I love my ears

Coronamaatregelen:

 • Uitsluitend bezoekers in bezit van een geldig coronatoegangbewijs verkrijgen toegang tot het festivalterrein. Deze dient via de CoronaCheck-app of een geprinte versie via coronacheck.nl getoond te worden. Voor informatie zie Rijksoverheid en Testen voor toegang.
 • Een coronatoegangbewijs kan men verkrijgen door een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement, volledige coronavaccinatie of een herstelbewijs (bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona)
 • Vul de gezondheidscheck op uw e-ticket in en laat deze bij zien bij de ingang van Badpop.
 • Op het festivalterrein geldt geen 1,5 meter afstand. U wordt echter verzocht om wel afstand te houden bij de ingang van Badpop, alvorens uw coronatoegangbewijs is gecontroleerd.
 • Iedere tickethouder heeft een tijdslot ontvangen. Houd je hier zo mogelijk aan, dan loopt alles soepel naar binnen.
 • Tussen 17.30 en 22.00 uur kan het terrein (zonder noodzaak) niet verlaten worden. Dit om het aantal contactmomenten tussen bezoekers i.v.m. corona zo laag mogelijk te houden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.
 • De organisatie van Badpop is niet verplicht een ticket te refunden indien er geen geldig coronatoegangbewijs bij de entree kan worden getoond.
 • Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.

Volg de volgende stappen voor het verkrijgen van een geldig coronatoegangbewijs:

Stap1: Download CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

 • Download de CoronaCheck-app. CoronaCheck werkt op iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (iPhone 5s en nieuwer). 
 • Heeft u geen smartphone? Of wilt u uw coronabewijs liever op papier? Dan kunt u het  coronabewijs ook uitprinten via de website CoronaCheck.nl. U kunt in de app maximaal 1 coronabewijs per persoon laten zien. 
 • Heeft u geen computer, smartphone of tablet om een coronabewijs te maken? Dan kunt u vanaf 1 juli contact opnemen met de zorgverlener van wie u de prik kreeg. Dit kan bijvoorbeeld de GGD, de huisarts of het ziekenhuis zijn. Zij kunnen dan voor u een papieren coronabewijs aanmaken.

Stap 2: Upload uw coronatoegangsbewijs in CoronaCheck-app

Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app:

Upload testbewijs

Bekijk de stappen voor een testbewijs ook in het filmpje Testen voor toegang (YouTube).

Upload vaccinatiebewijs 

 • Ga naar de CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl .
 • Log in met uw DigiD.
 • Uw vaccinatiegegevens worden automatisch opgehaald bij het RIVM (als u daar toestemming voor hebt gegeven), GGD of het ziekenhuis. De gegevens worden daarna automatisch geüpload in de CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl.

Heeft u geen  toestemming gegeven om uw gegevens te registreren bij het RIVM? Dan kunt u dit alsnog doen door contact op te nemen met de persoon die u geprikt heeft. Dit kan de huisarts, GGD of zorginstelling zijn. Met uw toestemming kunnen zij de vaccinatiegegevens alsnog delen met het RIVM.

Bent u geprikt door de huisarts en heeft u uw prik niet laten registreren bij het RIVM? Dan kan de huisarts vanaf 1 juli een coronabewijs voor u maken. Dit kunt u vanaf 1 juli aan uw huisarts vragen.  

Upload herstelbewijs

Heeft u een positieve PCR-coronatest gehad bij de GGD die niet ouder is dan 180 dagen? En niet korter dan 12 dagen? Dan geeft de GGD vanaf 1 juli 2021 een digitaal herstelbewijs af. Bij een positieve corona-sneltest van de GGD niet.

  • Ga naar de CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl
  • Log in met uw DigiD

De gegevens van uw herstelbewijs worden automatisch opgehaald bij de GGD. De gegevens worden daarna automatisch geüpload in de CoronaCheck-app of op de website CoronaCheck.nl.

Stap 3: Laat QR-code scannen bij ingang evenement

De CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl maakt automatisch uw coronatoegangbewijs in de vorm van een QR-code. Deze QR-code laat u scannen bij de ingang van Badpop. 

Met de QR-code van het coronatoegangsbewijs ziet de persoon die uw code scant alleen uw:

 • voorletters van uw naam
 • geboortedatum.

De CoronaCheck-app laat niet zien of u getest, gevaccineerd of recent hersteld bent. De persoon die de QR-code scant, ziet alleen een groen scherm.

Coronaklachten? Heeft u ondanks een geldig coronatoegangsbewijs toch klachten die passen bij het coronavirus. Kom dan niet naar Badpop en laat u testen bij de GGD.

Stap 4: Naar binnen met legitimatiebewijs en toegangskaartje

Vergeet bij een bezoek uw legitimatiebewijs niet. De persoon bij de ingang vergelijkt de gegevens van uw legitimatiebewijs met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. Uiteraard laat u ook uw ticket zien. Dan mag u naar binnen.