Huisregels

Door betreden van het festivalterrein of het kopen van een ticket ga je akkoord met de volgende huisregels:

 • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Originele legitimatie is verplicht.
  Bij overtreding wordt men verwijderd van het festivalterrein.
 • Op het terrein van Badpop zijn wapens verboden.
 • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Glas (in welke vorm dan ook) is verboden op het terrein van Badpop.
 • Er mogen geen meegenomen dranken het terrein op.
 • Bij vernieling van eigendommen van de Stichting Badpop of samenwerkende organisatie/bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.
 • Geen enkele vorm van handel is toegestaan op het terrein van Badpop.
 • Op het terrein van Badpop worden geen (huis)dieren toegelaten.
 • Racistische uitingen, in welke vorm dan ook, zijn verboden. Wees lief voor elkaar.
 • Medewerkers van de beveiliging van Badpop hebben het recht om bij de entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, u te fouilleren en uw tassen te controleren.
  Bij weigering van dit verzoek kunt u van het terrein van Badpop verwijderd worden.
 • Op Badpop ontkomen we niet meer aan cameratoezicht op het festival. De camera’s hangen er alleen maar om de veiligheid van het publiek te waarborgen.
 • Er worden tijdens het evenement beeld- en/of geluidsopnames gemaakt door (of in opdracht van) artiesten en de organisatie. Met het aankopen van je ticket ga je er automatisch mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden door de organisatie, de artiesten en hun partners of sponsors. Kom je in die opnamen voor dan kun je geen aanspraak maken op enige vergoeding.
 • Stichting Badpop, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden
 • Het festivalterrein is van 17.00 uur tot 02.00 uur toegankelijk voor publiek.
  01.00 uur einde live muziek. 01.30 uur bar dicht.
 • TIP : Draag oordoppen! Informatie over het voorkomen van gehoorschade vind je hier: I love my ears