Huisregels

 • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Originele legitimatie is verplicht.
  Bij overtreding wordt men verwijderd van het festivalterrein.
 • Op het terrein van Badpop zijn wapens verboden.
 • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Glas (in welke vorm dan ook) is verboden op het terrein van Badpop.
 • Er mogen geen meegenomen dranken het terrein op.
 • Bij vernieling van eigendommen van de Stichting Badpop of samenwerkende organisatie/bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.
 • Geen enkele vorm van handel is toegestaan op het terrein van Badpop.
 • Op het terrein van Badpop worden geen (huis)dieren toegelaten.
 • Racistische uitingen, in welke vorm dan ook, zijn verboden. Wees lief voor elkaar.
 • Medewerkers van de beveiliging van Badpop hebben het recht om bij de entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, u te fouilleren en uw tassen te controleren.
  Bij weigering van dit verzoek kunt u van het terrein van Badpop verwijderd worden.
 • Het festivalterrein is van 17.00 uur tot 02.00 uur toegankelijk voor publiek.
  01.00 uur einde live muziek. 01.30 uur bar dicht.
 • TIP : Draag oordoppen! Informatie over het voorkomen van gehoorschade vind je hier: I love my ears