Huisregels

 • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken.¬†Originele legitimatie is verplicht. Bij overtreding wordt men verwijderd van het festivalterrein.
 • Op het terrein van Badpop zijn (steek, slag of schiet) wapens verboden.
 • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Glas (in welke vorm dan ook) is verboden op het terrein van Badpop.
 • Er mogen geen meegenomen dranken het terrein op.
 • Bij vernieling van eigendommen van de Stichting Badpop of samenwerkende organisatie/bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.
 • Geen enkele vorm van handel is toegestaan op het terrein van Badpop.
 • Op het terrein van Badpop worden geen (huis)dieren toegelaten.
 • Racistische uitingen, in welke vorm dan ook, zijn verboden.
 • Medewerkers van de beveiliging van Badpop hebben het recht om bij de entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, u te fouilleren en uw tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kunt u van het terrein van Badpop verwijderd worden.
 • Het festivalterrein is van 17.30 uur tot 02.00 uur toegankelijk voor publiek. 01.00 uur einde live muziek. 01.30 uur bar dicht. Bezoekers mogen het terrein vanaf 22.00 uur weer verlaten, noodgevallen uitgezonderd uiteraard.
 • TIP : Draag oordoppen! Informatie over het voorkomen van gehoorschade vind je hier: I love my ears