Huisregels:

  • Op het terrein van Badpop zijn (steek, slag of schiet) wapens verboden.
  • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
  • Glas (in welke vorm dan ook) is verboden op het terrein van Badpop.
  • Er mogen geen meegenomen dranken het terrein op.
  • Bij vernieling van eigendommen van de Stichting Badpop of samenwerkende organisatie/bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.
  • Geen enkele vorm van handel is toegestaan op het terrein van Badpop.
  • Op het terrein van Badpop worden geen (huis)dieren toegelaten.
  • Racistische uitingen, in welke vorm dan ook, zijn verboden.
  • Medewerkers van de beveiliging van Badpop hebben het recht om bij de entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, u te fouilleren en uw tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kunt u van het terrein van Badpop verwijderd worden.
  • Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Originele legitimatie is verplicht. Jongeren onder de 18 jaar mogen wel het festivalterrein op !